>درباره ما>ازمایشگاه
ازمایشگاه

با استفاده از روش آزمایشگاهی استانداردهای بین المللی  OCMA,API,ASTM و تجهیزات پیشرفته پارتیکل سایز آنالیزر در اندازه گیری دانه بندی و مهندسین مجرب مشخصات شیمیایی,فیزیکی و دانه بندی محصولات تولیدی را روزانه تحت کنترل قرار می دهند تا محصول نهایی مطابق با استانداردهای بین المللی تولید گردد.
واحد کنترل کیفیت جهت رفع نیاز و تامین نظرات مشتریان آمادگی ارائه خدمات ویژه را دارد.

   
   


دستگاه پارتيكل سايز آنالايزر
ارتقاء روش اندازه‌گيري از الكهاي چشمي با دستگاه ليزري پارتيكل سايز آنالايزر.